EU fondovi

      

NAZIV KORISNIKA:
Lamon d.o.o.

NAZIV PROJEKTA:
Povećanje konkurentnosti certifikacijom „Lamon“ kozmetičkih proizvoda i dodataka prehrani sukladno europskim uredbama.

OPIS PROJEKTA:
Svrha projekta „Certifikacijom „Lamon“ kozmetičkih proizvoda i dodataka prehrani sukladno europskim uredbama“  će doprinijeti jačanju konkurentnosti tvrtke Lamon d.o.o., primjenom normi kojima se dokazuje kvaliteta, sigurnost i pouzdanost vlastitih proizvoda. Provedbom projekta tvrtka je predvidjela, za nove proizvode iz proizvodnog programa, ishoditi sljedeće certifikate:

- Izrada dosjea o kozmetičkom proizvodu (PIF) akreditacijskog tijela
(zahtjevi su propisani Uredbom br. 1223/2009 /EZ i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje NN 125/2009 I 23/2013)

- Ispitivanja stabilnosti proizvoda u dugoročnim i ubrzanim uvjetima                  

(zahtjevi su propisani Uredbom br. 1223/2009 /EZ  i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje NN 125/2009 I 23/2013)

- Ocjena opasnosti (u suradnji s akreditacijskim laboratorijem)                            

(zahtjevi su propisani Uredbom br. 1223/2009 /EZ i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje NN 125/2009 I 23/2013)

- Laboratorijsko ispitivanje uzoraka (HZJZ)                                                        

(Pravilnik o dodacima prehrani NN 126/2013 I Uredbi EZ BR. 1924/2006)

- Analitičko izvješće PBF (centar za kontrolu namirnica)                                    

(Pravilnik o dodacima prehrani NN 126/2013 I Uredbi EZ BR. 1924/2006)

- Troškovi pregleda dokumentacije od strane Ministarstva zdravstva                 

(Pravilnik o dodacima prehrani NN 126/2013 I Uredbi EZ BR. 1924/2006)

- Troškovi ishođenja rješenja Ministarstva zdravstva                                           

(Pravilnik o dodacima prehrani NN 126/2013 I Uredbi EZ BR. 1924/2006)

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

Izrađenim, prije navedenim certifikatima, s unaprijed definiranim normama, dokazati kvalitetu, sigurnost i pouzdanost vlastitih proizvoda.

Ojačati tržišnu poziciju tvrtke na postojećim i novim inozemnim ciljanim tržištima kao i povećanje konkurentnosti  Lamon kozmetičkih proizvoda i dodataka prehrani na domaćem i europskom tržištu.

Doprinijeti jačanju sposobnosti hrvatskog gospodarstva za pristup novim tržištima

 

Ukupna vrijednost projekta: 182.212,50 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 123.904,50 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 26.travnja 2021. do 26. travnja 2022.

 

KONTAKT OSOBA:
Daniel Lamon
daniel@lamon.hr


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Lamon d.o.o.


Dodatne informacije:
http://www.strukturnifondovi.hr/