Informacijski obrazac

                                              STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC

za jednostrani raskid ugovora sklopljenog putem Internet narudžbe, kataloga ili telefona (na daljinu)

 

 

 

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

 

 

Za LAMON d.o.o., Franje Račkog 22, 51000 Rijeka

Tel. 051/377470,  e-mail: info@lamon.hr

OIB: 62133446685,   Žiro račun RBA: 2484008-1101453854,

 

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz

 

___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)

 

ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

 

____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)

 

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene

 

dana _____________________. (upišite datum)

 

Odabrati jednu od opcija:

a) Ovime zahtijevam povrat novca na _____________________________________________

 

______________________________(IBAN transakcijskog računa, ime, prezime, adresa vlasnika transakcijskog računa)

 

b) Ovime zahtijevam zamjenu gore navedenog proizvoda za ____________________________

_________________________________________________________________________ .

 

U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).

 

 

__________________________

Potpis potrošača (samo ako je ovaj obrazac predan na papiru)