Platite dva - treći za 29,99 kn! Pronađeno je 4 proizvoda.

   Iskoristite našu posebnu ponudu "platite dva - treći za 29,99 kn" i kombinirajte si proizvode iz ove ponude po vašoj želji.

Odaberite dva proizvoda iz ove ponude i dobiti ćete treći proizvod po Vašem izboru za 29,99 kn.

 

   Npr. Vedonal balzam = 79,99 kn; Bergonall balzam = 79,99 kn. Plaćate 159,98 kn a treći proizvod za 29,99 kn, možete birati izmedu:  Bergonall balzama, Vedonal balzama  ili pak Remadol balzama, Lavaran balzama.

Možete odabrati i sva tri ista proizvoda. Dva plaćate po 79,99 kn, a treći samo 29,99 kn.

 

Ponuda "Platite dva - treći za 29,99 kn" odnosi se samo na četiri proizvoda iz te ponude.